Články

Prodáváte společnost? - Co je to podnik? Co je to

Definici pojmu podnik až do 31. prosince 2013 obsahovalo ustanovení § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zá...

Vydělávejte na nákupu a pronájmu nemovitostí

Zakladatelé společnosti LeaseBack se po letech strávených v realitním byznyse rozhodli otevřít svoji uzavřenou struktu...

Staňte se akcionářem (5% p.a.)

Využijte nástroje naší partnerské firmy a staňte se akcionářem s pravidelnou roční výplatou 5%. Zajímá Vás zabezpečení tohoto obchodu?...

Prezentace pro Svaz strojírenské technologie

V rámci listopadového setkání obchodních ředitelů firem ze svazu strojírenské technologie jsme krátce promluvili o využití akvizičního...

Aktuálně vyhledáváme: Výrobní strojírenské podniky

Pro české průmyslové holdingy v současnosti vyhledáváme vhodné akvizice z odvětví výrobních podniků malé a střední velikosti v kategor...

Právní peklo (2.) Jak napsat NDA?

Ochrana obchodního tajemství je institut, který nelze podceňovat a je nutné se jí zabývat ještě před započetím procesu prodeje obc...

Nabídneme Váš podnik na rakouském a německém trhu

Nyní, můžeme prostřednictvím naší služby příprava podniku k prodeji, nabídnout Váš podnik i strategickým investorům v Rakousku a Němec...

Z jazyka poradců: Co je to due diligence?

Výraz „due diligence“ má původ v anglickém jazyce. Je obecně překládán jako „náležitá pečlivost“ či „náležitá píle“ a je již celo...

Právní peklo (1.) Co je to podnik? Co je to závod?

Definici pojmu podnik až do 31. prosince 2013 obsahovalo ustanovení § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zá...

Jak se připravit na jednání s investorem (1.)

Víme, že většina mladých podnikání je postavena především na vizích a představách, jak jinak, bez nich by to ani nešlo. Pokud však zač...