Chci prodat svůj podnik

Při prodeji obchodního závodu je velice důležité věnovat pozornost samotné přípravě. Každý podnikatel, který má zájem své podnikání prohlásit za úspěšné, by měl zároveň přemýšlet nad jeho ukončením, tj. svým exitem ze společnosti.

Teprve okamžik exitu z obchodního závodu je totiž rozhodným ukazatelem skutečnosti, zda podnikání úspěšně zvládnul. Nezanedbatelná část podnikatelů provozujících malé či střední obchodní závody v době jejich aktivního podnikání nad svým exitem z podnikání nechtějí uvažovat a způsob ukončení podnikání posléze řeší až v době, kdy je obchodní závod již zcela neprodejný, kdy již nelze provést mezigenerační převod obchodního závodu, apod. V neposlední řadě je důležité upozornit na skutečnost, že prodej závodu provází velké množství rizik, které mohou budoucí transakci narušit, či znemožnit.

Proč je důležité prodej závodu plánovat?

  • Minimalizujete riziko neúspěchu
  • Maximalizujete zisk z prodeje
  • Na jednání s investory budete již připraveni
  • Víte co prodáváte a co naopak očekáváte

Co příprava na prodej závodu obnáší?

  • Analýza stávajících smluvních vztahů
  • Analýza závazků a pohledávek
  • Optimalizace personální struktury
  • Vypracování podnikatelského plánu pro příští roky
  • Analýza interních vnitropodnikových vztahů a norem
  • Vypracování podrobného informačního memoranda

Naše společnost Vám navrhne konkrétní postup a společně projdeme i další body k úspěšnému převzetí, kontaktujte nás.

< zpět